مهارت نه گفتن
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی: مهارت نه گفتن ،بیاموزیم چگونه نه بگوییم

مهارت نه گفتن

بیاموزیم چگونه نه بگوییم

مقدمه

    آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چرا افراد وقتی کاری برای انجام دادن دارند به سراغ شما میآیند؟ شاید به این دلیل است که شما هرکاری را به نحو احسن انجام میدهید و یا وقت بیشتری دارید و یا اینکه اطمینان دارند که شما درخواست آنها را رد نمیکنید. برای همه ما بارها پیش آمده که در موقعیتهایی قرار گرفتهایم که با زبان به چیزی آری میگوییم در حالیکه که مغزمان فریاد میزند که جواب"نه" بده، اما نمیتوانیم با درخواستی که از ما شده، مخالفت کنیم. برای بعضی از افراد این اتفاقی نیست که همه روزه رخ دهد، ولی برای بعضی دیگر به نظر میرسد که این اتفاق امری بسیار عادی است.

     اگر شما جزء کسانی هستید که جواب" نه" دادن برایتان دشوار است باید بدانید که اگرچه قلب بزرگی دارید و به دنبال کسب رضایت دیگران هستید ولی از مهارتهای ابراز وجود و قاطعیت به خرج دادن بیبهرهاید. گاهی بعضی از ما آنچنان درگیر راضی کردن دیگران میشویم که فراموش میکنیم به خودمان و به نیازهای خود توجه کنیم و چنان در قبال دیگران قبول مسئولیت میکنیم که کنترل زندگی خود را از دست میدهیم و گاهی نه تنها از دست خودمان عصبانی میشویم که یک بار دیگر به درخواست دیگران جواب مثبت دادیم بلکه علاوه بر آن، از کسی که از ما کاری را طلب کرده نیز ناراحت و خشمگین میشویم.


معجزه صمیمیت
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٩   کلمات کلیدی: معجـزه ،صمیمیت

معجزه صمیمیت

رسول خدا (ص) میفرمایند: هر چه ایمان انسان کاملتر باشد به همسرش بیشتراظهار محبت میکند.                 (بحارالانوارجلد103، ص728 )            

 مقدمه

ماهیت زندگی بر اساس زوج بودن است. هر موجودی به موجود دیگر از جنس خود، وابسته است. چیزی به صورت منفرد و مستقل دیده نمیشود. در خلقت هر موجود، موجودی مشابه آن آفریده شده است که علاوه بر مشابهت با آن، تفاوتهایی نیز با او دارد و همین تفاوتها باعث میشود که همدیگر را جذب کنند.

این تفاوتهای ظریف و شگرف که هرگز سبب برتری یکی بر دیگری نمیشود به دست خالق توانا در وجود زن و مرد نهاده شده است تا نقش هر یک، مکمل نقش دیگری باشد. ناآشنایی با این تفاوتها، گاهی سرچشمه برخی سوءتفاهمها میشود و مشکلاتی را برای زن و شوهر فراهم میآورد.

در روابط انسانی این یک اصل است که هر چه افراد یکدیگر را بهتر بشناسند و از دیدگاهها و گرایشهای درونی هم آگاهی بیشتری داشته باشند، روابط آنها از عمق و استواری بیشتری برخوردار خواهد بود.